• Panaszos a jelen nyilatkozat kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a MAKISZ titkársága és annak Jogi- és Etikai Bizottsága a panasz kivizsgálása és esetleges etikai eljárás lefolytatása céljából rögzítse, tárolja, kezelje és azokat a vizsgálat eredményéről szóló határozat közlését követő 1 évig megőrizze. Panaszos a jelen panasz beadvány aláírásával kijelenti, hogy a MAKISZ etikai kódexét megismerte és azt elfogadta, továbbá kijelenti, hogy az általa közölt panasz és tényállás valós, az nem irányul a bepanaszolt vagy harmadik személy jó hírnevének, becsületének megsértésére, valamint hamis vádat nem tartalmaz. Panaszos kijelenti, hogy a panasz kapcsán ez az első eljárás, panaszát jelen megkeresést megelőzően a bepanaszolttal közölte és arra érdemi választ, feleletet nem kapott.
Archívum